Kolmapäev, 10 Aprill 2019 08:51

Nüüd oleme ÜRO juures

Rate this item
(60 votes)

Nüüd oleme ÜRO juures.  Sõltumatu rahvusvaheline GBPay süsteem.

 

 GBPAYi nimelt on meil hea meel teatada edukast akrediteerimisest ÜRO-s, mis sai Organisatsiooniks, edukalt läbinud registreerimise ÜRO 28. peamiste Organisatsioonides ja Komissariatides. On antud registreerimisnumber UNGM 601887.


Me avaldame oma pühendumusest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja eesmärkidele ja põhimõtetele, mis on tõestanud oma ajatuust ja universaalsust. Nende aktuaalsus ja võimekus olla inspiratsiooni allikana kasvab, kui riigid ja rahvad muutuvad üha enam omavahel ja üksteisest sõltuvaks.


Koostöös ÜROga me kinnitame kõigi peamiste ÜRO tippkohtumiste konverentside otsuseid, mis on loonud tugeva aluse säästvale arengule ja aidanud määratleda meie koostöö piirjoone. Nende hulka kuuluvad ÜRO Aastatuhande Deklaratsioon, Rio de Janeiro deklaratsioon keskkonna ja arengu kohta, Ülemaailmse säästva arengu tippkohtumise ja Ülemaailmne sotsiaalse arengu tippkohtumise lõppdokumendid, Rahvastiku ning arengu Rahvusvahelise konverentsi tegevusprogramm, Pekingi tegevusplatvorm ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu konverentsi lõppdokument, neljanda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vähim arenenud riike käsitleva konverentsi, kolmanda väikesaarte arengumaid käsitleva Rahvusvahelise konverentsi, teise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sisemaiste arengumaade konverentsi ja kolmanda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni õnnetuste riski vähendamise konverentsi tulemused.

Me kinnitame maailma toiduohutuse tähtsa rolli ja avatud olemuse ning tervitame Rooma toitumise küsimuste deklaratsiooni ja Tegevusraamistikku.

Me tervitame globaalse bioloogilise mitmekesisuse Strateegilise kava 2011.–2020. aastateks ja selle Aichi ülesannete bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas konventsiooni osalejate poolt rakendamise.

Oleme kindlad, et GB PAY kogemuste ja võimete kasutamine aitab kaasa koostöö laienemisele ja võimaldab seetõttu soodsa süsteemse mõju avaldamist maailma riikide arengule, mis aitab kaasa pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Kasutades seda ajaloolist võimalust, me deklareerime taas kord pidulikult, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kogu inimkonna ühine kodu ja selle kaudu püüame saavutada meie ühise rahu, koostöö ja arengu soovi. Seetõttu me pidulikult lubame neid ühiseid eesmärke täielikult toetada ja avaldame oma kindlat tahet tagada nende saavutamise.

 

ÜRO organisatsioonide loetelu, kus oli läbi  viidud akkrediteerimine:

UN SECRETARIAT

Asian Development Bank (ADB)  - https://www.adb.org

Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) - https://www.ctbto.org

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - http://www.fao.org/home/en/

International Atomic Energy Agency (IAEA) - https://www.iaea.org

International Fund for Agricultural Development (IFAD) - https://www.unsceb.org/content/ifad

International Labour Organization (ILO) - https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

International Trade Centre (ITC) - http://www.intracen.org

International Telecommunication Union (ITU) - https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) - https://www.opcw.org

The Pan American Health Organization (PAHO) - https://www.paho.org/hq/index.php?lang=en

The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) - http://www.unaids.org

United Nations Development Programme (UNDP) - https://www.undp.org

United Nations Global Marketplace (UNGM) - https://www.ungm.org

United Nations Office for Project Services (UNOPS) - https://www.unops.org

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - https://en.unesco.org

United Nations Population Fund (UNFPA) - https://www.unfpa.org

United Nations Children's Fund (UNICEF) - https://www.unicef.org

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) - https://www.un.org

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women)  - http://www.unwomen.org/en

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)  - https://www.unido.org

World Health Organization (WHO)  - https://www.who.int

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) - https://www.unrwa.org
World Food Programme (WFP) - https://www1.wfp.org

World Intellectual Property Organization (WIPO) - https://www.wipo.int/portal/en/index.html

World Meteorological Organization (WMO) - https://public.wmo.int/en

World Trade Organization (WTO) - https://www.wto.org

Read 2073 times Last modified on Teisipäev, 30 Aprill 2019 14:33
More in this category: Eesti Panga registreerimine »

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.