Korporatiivse reguleerimise ja kontrolli amet

Image


Hargmaise ettevõtte "GBPay" LLC struktuurüksusena  Korpratiivse reguleerimise ja kontrolli amet teostab Ettevõtte tegevuses valdkonnas korporatiivset poliitikat ja normatiivse-õiguslikku reguleerimist.

Ameti funktsioonid ja volitused oma pädevuse piires:

- õigusaktide ettevalmistamine, pakkumiste väljatöötamine Ettevõtte "GBPay" LLC poolt osutavate teenuste hinnatud väärtuse reguleerimise osas;

- riikide valitsustega koostöö korraldamine, sealhulgas finantsprojektide arendamise ja koordineerimise osas;

- Ettevõtte "GBPay" LLC esindajate osalemise tagamine rahvusvahelises tegevuses;

- ettevõtte korporatiivse poliitika ja normatiivse-õiguslikku reguleerimise väljatöötamise ettepanekute ettevalmistamine teiste pangandussüsteemide koostöö ja integreerimise valdkonnas Ettevõtte "GBPay" LLC GBP makseplatvormile;

- Ettevõtte filiaalide ja kontorite arendamise valdkonnas õigusaktide väljatöötamine

vastavalt rahvusvahelisele õigusele;

- korrapärase seire korraldamine Ettevõtte filiaalide ja kontorite poolt finantsturgudel aset leidvate sotsiaal-majanduslike protsesside üle koos kvartaliandmete esitamisega Ettevõtte Direktorite Nõukogule;

- Ettevõtte «GBPау» LLC pankade makseplatvormi  toimimiseks vajaliku teabe kogumise ja töötlemise tehnoloogia parandamise õigusaktide väljatöötamine;

- kõikide Ettevõttele suunatud kolmandatele isikute päringute ja kaebuste üle kontrolli korraldamine.

Ettevõte "GBPау» LLC kinnitab mistahes dokumente, allkirjastab kokkuleppe, teeb lõplikke otsuseid oma tegevuse õigusliku reguleerimise kohta üksnes pärast selliste kooskõlastamist Korpratiivse reguleerimise ja kontrolli Ameti poolt. Kõik ametlikud dokumendid läbivad registreerimise ja asetakse kontrolli üle Hargmaise ettevõtte "GBPay" LLC Turvateenistuse poolt.

Ettevõtte "GBPау» LLC aadressid:
[email protected]; [email protected]