OMANDAJATELE,   EMITENDITELE

Image

       
GBPay rahvusvahelise maksesüsteemi (RMS) struktuuriüksused - selle funktsionaalne tuum - on töötlev hargmaine ettevõte „GBPay“ LLC ja rida Ettevõtte omandis olevad pangad. 

      GBPay ettevõttel on ainuõigus kasutada GBPay ™ kaubamärki ning on ka GBPay maksesüsteemi brändi plastkaartide GBPay: Black Priority Pass mitmevaluutalise kaardi ja muude rahvusvaluuta kaartide väljaandmise ja omandamise ainuõiguste valdaja.

       GBPay rahvusvahelise maksesüsteemi pangad väljastavad kaarte ja teostavad kõiki GBPay Black Priority Pass brändi plastkaartide maksmiseks võtmise (omandamise) teenuseid. 

      GBPay LLC ettevõte sõlmib ka partnerpankadega litsentsilepinguid GBPay plastkaartide väljastamiseks ja omandamiseks.

      Partnerpangad- emiteerijad - need on pangad, mis väljastavad ja teenindavad GBPay süsteemi plastkaarte: mitmevaluutalise, rublades ja ka rahvusvaluutas.

      Partnerpangad-omandajad korraldavad pangakaartide vastuvõtupunkte (terminalid, sularahaautomaadid) ja teostavad kõiki finantstehinguid, mis on seotud maksete ja arvelduste tegemisega GBPay pangakaartidel nendes punktides. 

      Vastavalt lepingutingimustele võivad GBPay Ettevõtte partnerpangad olla nii GBPay plastkaartide emitendid kui ka omandajad või teostada mõlemad need funktsioonid.

      Finantstehingute turvalisuse tagab ainulaadse süsteem, mis koosneb 10 läbivast tehingute šifreerimisest - SPC GBP (Security Of Payments On Cards by Geo Block Payments System).
TARIIFID
GBPay poolt partnerpankadele, TSP ja teistele finantsasutustele osutatavate teenuste eest,
№ 

Teenus

Väärtus

1

Litsentsileping GBPay plastkaartide väljastamise õiguse kohta
Tiraaž 100.000 tükki
50.000 Euro

2

SPC GBP finantsoperatsioonide turvasüsteemiga ühendamine ja igaaastane hooldus

12.000 Euro

3

GBPay Panga süsteemiga ühendatud mistahes vähendamatu päevase jääki reservfond alates 500.000 Euro *

4

GBPay logo kasutamine Panga-emitendi poolt. GBPay süsteemi väljalastud kaartide väärtusest

5.00 %

5

Komisjontasu omandamise kasutamise eest

0.8 %

6

Komisjontasu maksete käibest rahavahendite ülekannetel GBPay süsteemi partnerpankade arvelduskontodelt arvelduskontodele

0.01 %

7

Partnerpankade komisjontasu GBPay kaardilt GBPay kaardile ülekannete eest
GBPay makseplatvormi kasutamisel


0.01 %

8

Komisjontasu partnerpankade sularahaautomaatides sularaha väljavõtmise eest
GBPay kaartidel – käibest


0.30 %

9

GBPay-logodega cobding-kaartide väljastamine ja teise lepingu kohase maksesüsteemi logo.  100 000 tükki.  Maksumus rubla (või samaväärne summa omavääringus)

13.000 Euro

10 Pangakaartide lisamine ettevõtetele.
Väljaanne - 100 000 tükki
8.000 Euro
 11 Partnerlusleping ja süsteemiga liitumine GBPay 20.000 Euro
*)  Reservfond ei ole vähendatud bilanss
  iga panga kohta eraldi vastavalt panga klientide arvule.