TEENUSED
TEENUSTE PAKETID JA NENDE MAKSUMUS

Image

Hargmaine ettevõte "GBPay" OÜ  pakub Klientidele kolm teenuspaketti:

Business, Professional ja Universal.

Business

€100

Tasudes Business paketi eest te saate võimaluse arendada oma äri vastavalt meie soovitustele ja kasutada meie Ettevõtte teenuseid.

 
1. Isikliku kabineti aktiveerimise ja teenuste menüüsse sisenemise teenused.
2. Süsteemiteenuste kasutamise koolitamise teenused. Kaardikonto avamine.
3. GBPay Black Priority Pass nimelise mitmevaluutalise deebetkaardi tellimus.
4. Juristi teenused (konsultatsioonid).
5. Potentsiaalsete Klientide-füüsiliste isikutega läbirääkimiste pidamise teenused (konsultatsioonid).
6. Ettevõtte tehnilise toe teenused ja soovitused.
7. Finantstehingutest tulenevate küsimuste lahendamise teenused.
8. Juurdepääs erinevate valuutade isiklikele arvelduskontodele.

Professional

€250

Professional teenusepaketi eest tasumisel te ostate Frantsiisi, mis annab õiguse kasutada GBPay brändi juriidiliste isikutega koostöös ning samuti ka võimaluse arendada oma äri vastavalt meie soovitustele ja kasutada meie Ettevõtte teenuseid.

1. Frantsiisi eest tasumine - õigus teha kaugtööd juriidiliste isikutega.
2. Potentsiaalsete Klientidega- füüsiliste ja juriidiliste isikutega läbirääkimiste pidamise teenused (konsultatsioonid).
3. Juristi teenused (konsultatsioonid).
4. Elektroonilise dokumendikäibe haldusteenused.
5. Infoteenused (presentatsioonid).
6. Koolitusteenused.
7. Ettevõtte tehnilise toe teenused ja soovitused.
8. Omandamise ja Interneti omandamise teenused.
9. Juriidiliste isikute poolt finantstehingute tegemisel tekkivate küsimuste lahendamise teenused.
10. Juurdepääs erinevate valuutade isiklikele arvelduskontodele.

Universal

€350

Tasudes Universaal paketi eest te saate õiguse kasutada kogu Business ja Professional pakettide teenuste nimekirja.

Märkus:

1. Registreerimisel te saate tasuda Business paketi eest - 100 EUROT või Universal - 350 EUROT.
2. Klient, kes on tasunud Business paketi eest - 100 eurot, võib soovi korral maksta Isiklikust kabinetist Professional paketti eest - 250 eurot.
3. Klient, kes on tasunud Frantsiisi eest (Professionaal pakett - 250 eurot või Universaal - 350 eurot) saab juriidiliste isikute registreerimiseks isikliku lingi.
4. Pankade, TSP ja muude finantsasutuste juhatajad, kes soovivad saada GBPay kaartide väljastamise ja/või omandamise õiguse, pärast Litsentsilepingu sõlmimist ja juriidilistele isikutele teenuste eest tasumist, saavad soovi korral osta Universal teenuspaketti - 350 eurot.